Midtop, long term partnership


Midtop investeert uitsluitend na uitvoerige contacten met de ondernemer c.q. het management, waarbij duidelijke overeenstemming moet bestaan over de uitgangspunten en de lange termijn doelstellingen. 
 
Expertise kan worden geleverd in diverse disciplines: industrieel, commercieel,
bedrijfseconomisch, strategisch, zowel op nationaal als op internationaal niveau.