Midtop, voor wie?


Midtop zoekt deelnemingen in kleine tot middelgrote Nederlandse bedrijven, bij voorkeur
opererend in een nichemarkt uit de maak- en/of voortbrengingsindustrie.  
Daarnaast is Midtop ook geïnteresseerd in start-ups. 

Midtop streeft ernaar dat het zittende management mede participeert in de onderneming.